contact

Voor vragen over het programma, de deelnemers of over het festival in het algemeen bel, mail of bezoek ons.

Gaasterlandstraat 5
1079 RH Amsterdam

085 877 01 60

info@drongotalenfestival.nl