Bisbee Flexonderwijs

In by

Bisbee Flexonderwijs is een onderwijs- en opleidingsbedrijf, thuis in taalonderwijs, waar enthousiaste en betrokken docenten en productspecialisten actief zijn in de uitvoering en ontwikkeling van onderwijsprojecten. Binnen het NT2-werkveld (volwasseneneducatie, ISK, primair onderwijs) en het NT1-werkveld. Maar ook binnen het regulier onderwijs: als docent of taalassessor binnen het VO en MBO. Bisbee is kweekvijver van docenten voor het onderwijs. Daarom investeren wij in de ontwikkeling van onze docenten en bieden ondersteuning bij diplomering of ontwikkeling van competenties.


https://www.bisbee.nl/
Standnummer: 23
Nieuws