Expertisecentrum Nederlands

In by

We staan voor goed taalonderwijs, van peuterspeelzaal tot beroepsonderwijs. Het Expertisecentrum Nederlands werkt aan een constante verbetering van het taalonderwijs in Nederland om het school- en maatschappelijk succes van grote groepen kinderen en jongeren te vergroten. We zijn experts in wetenschappelijk onderzoek naar effectief taalonderwijs en ontwikkelen praktisch inzetbare en vernieuwende oplossingen voor taalvraagstukken in de vorm van onder andere: trainingen, workshops, handreikingen en publicaties voor het onderwijs


https://www.expertisecentrumnederlands.nl
Standnummer: 20
Nieuws