Ministerie van OCW

In by

Het programma Gelijke Kansen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zet zich samen met gemeenten, scholen en maatschappelijke organisaties in om kansengelijkheid te bevorderen. Taal is één van de thema's die hieraan een bijdrage levert, onder andere met lokale initiatieven, beleidsontwikkeling en kennisopbouw over het thema.


https://www.gelijke-kansen.nl/
Sessies
Gelijke Kansen dankzij of ondanks taal?
Gelijke Kansen dankzij of ondanks taal?


Nieuws