Radboud Universiteit – Faculteit der Letteren

In by

Is er ergens een plek waar zoveel onderzoekers per vierkante meter bezig zijn met taal en communicatie? De Faculteit der Letteren van de Radboud Universiteit ademt taal in haar onderwijs, onderzoek en dienstverlening.

Tien voor taal
Taal en communicatie lopen als een rode draad door ons onderwijs. Dat is zo bij de diverse talenopleidingen, Taalwetenschappen en Communicatie- en informatiewetenschappen, maar ook bij opleidingen als cultuurwetenschap en (kunst)geschiedenis. Aan de faculteit studeren zo’n 2500 studenten verspreid over tien bacheloropleidingen en twaalf masteropleidingen.
Onderwijs en onderzoek gaan hand in hand. Onze wetenschappers voeren onder andere onderzoek uit bij het Centre for Language Studies. Zo bouwen zij aan een databank over gebarentaal, onderzoeken hoe kinderen hun moedertaal leren, hoe reclamemakers of zorgprofessionals overtuigen met persoonlijke verhalen en hoe computers video’s automatisch kunnen ondertitelen.
Onze onderzoekers delen graag hun kennis over én enthousiasme voor taal en communicatie. Ze zijn dan ook volop te horen en te zien op het DRONGO talenfestival.


https://www.ru.nl/letteren/
Sessies
Woord plus beeld – beeld plus woord
Automatische spraakherkenning in de praktijk!
Vertrouw de professor (of niet?!)! Over nepnieuws en autoriteit

Labnummer: 21
Hoe verbeeld je taal?
Healthy Storytelling
BLISS- Een gesprek met de computer om je beter bij te voelen
Hoe te communiceren over controversiële maatschappelijke thema’s?
Weet jij wat nepnieuws is?
Hoe lang duurt je S?
Ontdek jouw verborgen meertaligheid!
zij / hen / hun: welke vorm kies jij?
Jouw fout, mijn fout
Nieuws