University of Twente

In by

De onderzoeksgroep Human Media Interaction van de Universiteit Twente doet multidisciplinair onderzoek naar de ontwikkeling en evaluatie van interactieve technologie. Wat betreft taal- en spraaktechnologie doen we onderzoek naar natuurlijke interactie tussen mensen, en tussen mensen en computers of robots. Onderzoeks- en applicatiedomeinen bevatten onder andere natuurlijke taalgeneratie, interactieve verhalen generatie, het verwerken en genereren van sociale en affectieve signalen in spraak, sociale robots, conversationele assistenten, (e-)health applicaties, en het doorzoekbaar maken van gesproken media.


https://www.utwente.nl/
Labnummer: 19
Taal en spraak technologie voor mens-machine interactie


Nieuws