Labs op DRONGO talenfestival 2019

Automatische spraakherkenning is hot. Het lijkt nu overal binnen handbereik. Waarom werkt het zo goed, en juist soms helemaal niet?

zaterdag 26 oktober

De sociale media zijn een rijke bron van informatie voor taalonderzoekers. Zo laat de automatische analyse van het taalgebruik in tweets bijvoorbeeld toe om op grote schaal te weten te komen wat mensen denken.

vrijdag 25 oktober | zaterdag 26 oktober

… Hoe voelt het om je mening in één minuut te pitchen tegenover Donald Trump? … Wat als leerlingen voorafgaand aan hun profielwerkstuk over de migratiepolitiek eerst een wandeling maken door een vluchtelingenkamp in Turkije?

vrijdag 25 oktober

Hoe beleeft een leerling met autisme sociaal contact met leerkrachten?

zaterdag 26 oktober

Voer een gesprek met de luisterende computer die stelt vragen over je dagelijks leven en over wat je gelukkig maakt. Het gesprek duurt zo'n vijf minuten.

zaterdag 26 oktober

Buikpraat heeft het doel de communicatie tussen baby, opvoeders en hun omgeving bloot te leggen. Buikpraat focust zich op de eerste 1001 dagen vanaf de bevruchting tot het tweede levensjaar.

zaterdag 26 oktober

Gender en gendergelijkheid zijn één van de meest populaire onderwerpen in de hedendaagse samenleving. Maar heb je ook wel eens nagedacht over taalkundig gender?

vrijdag 25 oktober

Verwondert het je ook weleens waarom een eerste contact of een conversatie soms niet zo uitpakt als je beoogt, juist als je in contact treedt met mensen die geen moedertaalsprekers van het Nederlands zijn?

vrijdag 25 oktober

In het taalonderwijs wordt vaak gestreefd naar een actief klaslokaal waarin leerlingen (met elkaar) communiceren in de doeltaal. Maar hoe kan je dit bereiken?

vrijdag 25 oktober

Het eerste contact maken met een cliënt of patiënt is essentieel voor de relatieopbouw en nodig om een behandeling te doen slagen. Maar: hoe doe je dat?

vrijdag 25 oktober

Wist u dat naar schatting 25.000 tot 40.000 werknemers in Nederland problemen ondervinden in de uitoefening van hun beroep ten gevolge van dyslexie en dat in hoogst zeldzame gevallen gebruik wordt gemaakt van de sterke kanten van dyslexie op de werkvloer?

zaterdag 26 oktober

Wat als je je Engelse luistervaardigheid kon verbeteren met een enkele eenvoudige tip? Veel mensen vinden het moeilijk om bepaalde Engelse klanken te onderscheiden.

zaterdag 26 oktober

Zegt de naam “bidule” je iets? Dat is de liefkozende bijnaam die tolken geven aan het “portable interpreting device” of PID.

vrijdag 25 oktober | zaterdag 26 oktober

Deelnemers spelen in groepen van twee tot zes spelers een interactief verhaal op een bord en met een app op een telefoon. Het verhaal gaat over vooroordelen en het stigma met betrekking tot overgewicht en obesitas.

zaterdag 26 oktober

De bibliotheek zegt: The floor is yours en ontwikkelt zich tot partner in business voor jongeren.

vrijdag 25 oktober | zaterdag 26 oktober

Tien personen uit verschillende regio’s laten enkele zinnen horen. Kunt u raden wie waar vandaan komt?

vrijdag 25 oktober | zaterdag 26 oktober

U kunt hier meedoen aan een webspel waarbij u spelenderwijs leert over hoe lang spraakklanken duren. Veel meer factoren spelen een rol dan u misschien zou denken.

vrijdag 25 oktober

In dit experiment onderzoeken we hoe mensen denken over de grote maatschappelijke vraagstukken van deze tijd.

vrijdag 25 oktober

In 1559 schilderde Pieter Bruegel de Nederlandse Spreekwoorden. Op dit schilderij zijn tenminste 125 spreekwoorden verbeeld die gangbaar waren in de zestiende eeuw en deels nu nog worden gebruikt.

vrijdag 25 oktober

Doe mee met een kort experiment voor twee personen tegelijk. Een persoon doet een computertaakje waarbij je moet beslissen of de woorden die je hoort echt bestaan door middel van het drukken op een knop.

vrijdag 25 oktober

Het meten van de kwaliteit van machine translation (MT) is een hot item in de vertaalwereld.

vrijdag 25 oktober | zaterdag 26 oktober

Wat hebben talenstudenten te bieden op de arbeidsmarkt? Welke meerwaarde hebben zij? Helaas wordt de waarde van taalstudenten voor de maatschappij en voor de economie niet door iedereen erkend.

vrijdag 25 oktober | zaterdag 26 oktober

Niveautests, voor alle niveaus, van beginners (A1) tot gevorderd niveau (C1). De test bestaat uit verschillende delen: schrijven, lezen en spreken.

vrijdag 25 oktober

Radboud in’to Languages ontwikkelde een unieke online tool voor wie Engelstalig academisch wil leren schrijven. Probeer de tool zelf.

vrijdag 25 oktober

Bij ons zie je hoe je door het spelen van een Nederlands-Duits urban-space memory jouw cultureel en talig bewustzijn kunt scholen.

vrijdag 25 oktober

Onderwijs, iedereen denkt er het zijne van. Het docentschap zou onaantrekkelijk zijn en ligt steeds meer maatschappelijk onder vuur. In dit lab maken wij je warm voor deze top baan aan de hand van een onderwijsspel vanuit de onderzoeksgroep PLEION (Platform Eigentijds Onderwijs).

vrijdag 25 oktober

Passend onderwijs betekent dat kinderen zich in al hun diversiteit thuis voelen op school. Hoe kun je de fysieke schoolruimte aanpassen voor passend onderwijs, ook voor kinderen met autisme?

zaterdag 26 oktober

Bij Human Media Interaction, Universiteit Twente, doen wij onderzoek naar interacties tussen mensen en computers (robots), en ligt de focus op sociale en affectieve aspecten in gesproken en geschreven taal.

vrijdag 25 oktober | zaterdag 26 oktober

In 2018 heeft Radboud in’to Languages in het project placement tests met enkele andere talencentra plaatsingstoetsen ontwikkeld voor de talen Frans, Duits, Engels, Nederlands, Italiaans en Spaans.

vrijdag 25 oktober

Weet je wat een suppo is? Hoe heet een achillespees in medische taal en wat is eigenlijk het verschil tussen een bacterie en een virus?

vrijdag 25 oktober | zaterdag 26 oktober

Het Europees Parlement is de meest meertalige instelling ter wereld. Dagelijks worden teksten en toespraken vertaald van en naar de 24 verschillende EU-talen.

vrijdag 25 oktober | zaterdag 26 oktober

Dit lab maakt deel uit van een groot onderzoek naar internationale communicatie. U krijgt video's te zien van gebaren uit Nederlandse Gebarentaal, en wordt gevraagd te raden naar de betekenis.

zaterdag 26 oktober

In dit lab horen we hoe een melkkoe spreekt in verschillende situaties. Wie kan raden wat de koe zegt?

vrijdag 25 oktober | zaterdag 26 oktober

Nepnieuws: je hebt er vast van gehoord, maar kun je ook uitleggen wat het precies is?

vrijdag 25 oktober

Taal is continue aan verandering onderhevig; het gebruik en de betekenis van woorden veranderen door de jaren heen. Dit lab onderzoekt hoe het gebruik van enkele persoonlijke voornaamwoorden wordt toegepast.

vrijdag 25 oktober

Het iXperium Health van de HAN in Nijmegen (https://www.ixperium.nl/ixperiums/ixperium-health/) brengt technologie samen met zorg, welzijn en gezondheid.

vrijdag 25 oktober | zaterdag 26 oktober