Exposantenlijst

Deelnemende Exposanten

A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z

abcTaal

abcTaal.nl is een beroepsvereniging van remedial teachers, die werkt met een duidelijke methode om het lezen en schrijven van jong en oud te verbeteren. Bij ons vormen de 26 letters van het alfabet het uitgangspunt. Wij geven inzicht in de structuur van de Nederlandse taal, we leggen o.a. uit wat de invloed van de medeklinkers op de klinkers is. Dit doen we aan de hand van korte en duidelijke regels. 

The American Book Center

The American Book Center (ABC for short) is an innovative and stubbornly independent English-language book company with stores in Amsterdam and The Hague. ABC has 45 years of experience selling English books in the Netherlands and the team of 40 knowledgeable international booksellers make great customer service their first priority. Together with The English Little Library ABC has developed the English Books for Dutch Kids school program. 

Auris

Auris geeft hulp aan iedereen die moeite heeft met horen, spreken of taal. Auris onderzoekt, behandelt, ondersteunt en geeft onderwijs, passend bij wat nodig is én voor elke leeftijd. Ook ondersteunt en begeleidt Auris professionals
Elke leeftijd vraagt om een eigen aanpak; kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar ontdekken nog maar net de taal. Daarna gaan ze naar de basisschool, gevolgd door het voortgezet onderwijs. Ze zijn volop bezig met leren en de wereld ontdekken. Ook als je als volwassene ineens minder goed hoort, kun je tegen allerlei problemen aanlopen. Auris helpt om die problemen op te lossen.

Auteursbond

De Auteursbond is de Nederlandse beroeps- en belangenvereniging van schrijvers en vertalers. We vertegenwoordigen ruim 1.500 auteurs: prozaschrijvers, dichters, jeugd-boekenschrijvers, scenarioschrijvers, toneelschrijvers, literair vertalers, boekvertalers, educatieve auteurs, freelance journalisten en ondertitelaars. Zij weten zich gesteund door onze collectieve belangenbehartiging en individuele dienstverlening. Ook is de Auteursbond een actieve auteurssociëteit, waar onze leden kennis en ervaring uitwisselen.

AThEME

AThEME is een EU-breed project dat meertaligheid bestudeert in alle sectoren van de Europese samenleving. Onderzoekers van 17 partnerinstituten en uit 8 Europese landen onderzoeken cognitieve, linguïstische en sociologische onderwerpen binnen meertalig Europa. AThEME streeft naar een beter begrip van wat het betekent om twee- of meertalig te zijn. Het project heeft als doel om het bewustzijn van meertaligheid te verhogen, onder andere bij beleidsmakers, academici en professionals in zorg en onderwijs. AThEME is opgezet met steun van de Europese Commissie en loopt van maart 2014 tot maart 2019.  

Alliance Française

De Alliance Française verzorgt al 120 jaar als non-profit organisatie uitstekende Franse cursussen met betrekking tot taal, conversatie, cultuur (Gastronomie), literatuur …. Ook organiseren wij culturele bijeenkomsten: concerten, theateravond, workshops, lezingen en gratis Cafés français.
De Alliance Française Utrecht verzorgt cursussen op alle niveaus (A 1 t/m C1) voor een breed publiek: francofielen, studenten, eindexamenleerlingen, docenten en iedereen die Frans nodig heeft voor werk of studie (DELF-examentraining en Zakelijk Frans) of pour le plaisir. Onze cursussen vinden zowel plaats ’s avonds in groepsverbanden als overdag bij bedrijven of bij particulieren (privé cursussen).Beter Spellen

Beter Spellen is een gratis website en app over Nederlandse spelling. Ongeveer 140.000 actieve deelnemers kunnen hier elke werkdag vier meerkeuzevragen over spelling beantwoorden. Je ziet direct wat er goed en fout is en je kunt doorklikken naar meer informatie over de betreffende spellingregels.

Bem-Vindo Taalcentrum

Bem-Vindo Taalcentrum is een centrum voor de Portugese, Engels en Nederlandse taal. Voor u, voor ons, voor iedereen!!!
 Wij bieden een breed spectrum aan diensten zoals VIP, in-companycursussen (periodiek, intensief of semi-intensief), talencursussen voor reizigers, conversatielessen en voorbereidingstrainingen voor het taalvaardigheidsexamen.

Bisbee

Bisbee Flexonderwijs is al meer dan 10 jaar de flexpartner voor onderwijsinstellingen. Wij zijn een onderwijsbedrijf dat onderwijsorganisaties ontzorgt met flexibele personeelsoplossingen die kosten besparen en kwaliteit bevorderen. Dit doen wij met enthousiaste en betrokken docenten voor de volwasseneneducatie, het primair onderwijs en de ISK (vo) binnen het NT2-werkveld, maar ook met (taal)docenten en taalassessoren binnen het mbo.

Boom NT2

Boom NT2 is marktleider en specialist in het ontwikkelen en uitgeven van leermethodes voor anderstaligen in Nederland.
Het fonds Nederlands als tweede taal (NT2) is onderdeel van Boom uitgevers Amsterdam.

Bloomwise

Bloomwise staat voor flexibiliteit in taalonderwijs. Het maken, aanpassen en in inzetten van digitale leermiddelen is eenvoudig in het Bloomwise platform. Door ons veelzijdige digitale platform kunnen docenten op een veilige en laagdrempelige manier digitale middelen inzetten om zo blended learning vorm te geven.
Bloomwise biedt speciaal voor het leren van een taal vele mogelijkheden. Bloomwise biedt verder een digitaal portfolio en een geavanceerde toetsmodule.
Bloomwise is dan ook hét leerplatform voor toekomstgerichte taalopleidingen. 

Balabreria

Balabrería is ... 

- een lesmethode Spaans
- speciaal voor het VMBO
- volledig digitaal 
- intuïtief 
- betekenisvol
- zelfstandig leren werken
- opgebouwd uit korte oefeningen 
- Spaans leren door te doen
- doelgericht toewerken naar het eindexamen

Balabrería is Spaans spreken (en lezen, luisteren en schrijven) met de woorden die je kent, ook al is het met handen en voeten. Het gaat om Spaans leren met plezier en gemak voor zowel leraar als leerling. Het is een lesmethode met bijpassend toetsmateriaal, die toewerkt naar het eindexamen van CITO (op TL niveau). 


Confucius Instituut

Het Confucius Instituut is een wereldwijde door de Chinese overheid gefinancierde non-profit-organisatie, die als doel heeft kennis over de Chinese taal en cultuur te verspreiden en de culturele banden tussen China en andere landen te versterken. Naast het geven van taal- en cultuurcursussen en het afnemen van de gestandaardiseerde HSK-taalvaardigheidstoetsen, organiseert het Instituut, al dan niet samen met andere instellingen, verschillende culturele en academische activiteiten. Een andere belangrijke activiteit van het Confucius Instituut is het bieden van ondersteuning van middelbare scholen die Chinees in het curriculum willen opnemen of verder ontwikkelen. 

Congrestolken

Congrestolken is met ruim 40 jaar ervaring het meest ervaren tolkenbureau van Nederland. Wij zijn de hoogwaardige dienstverlener bij uitstek voor meertalige communicatie. Of het nu gaat om tolken bij een ondernemingsraad of congres, dan wel bij een ministerieel overleg. Bedrijfsleven en overheden weten dat zij van ons op aan kunnen. Wij denken actief mee en bieden voor elke setting de juiste combinatie van tolken en techniek. Daarbij zetten wij ons netwerk van 3000 AIIC-gekwalificeerde tolken in. Deze zijn hoogopgeleid, houden zich aan een strikte gedragscode en staan garant voor kwaliteit. Bovendien hebben wij geen winstoogmerk en biedt onze coöperatieve structuur volledige transparantie: de klant betaalt de tolk, niet een tussenpersoon. 


van Dale

Op het DRONGO talenfestival 2017 zijn wij er weer met een stand vol producten en diensten op taalgebied die taalgebruikers effectief ondersteunen bij vertalen en meertaligheid. Van Dale-medewerkers staan u - in diverse talen! - graag te woord over bijvoorbeeld (vertaal)woordenboeken (voor kinderen v.a. 2 jaar!), Beeldwoordenboeken in 10 talen, Miniwoordenboeken in 21 talen, Grammatica’s en Werkwoordgrammatica’s, leuke taalboekjes, puzzelboekjes en taalscheurkalenders. Ook hebben we producten speciaal voor NT2 (Nederlands als tweede taal), in boekvorm en online!

Dutchreader/Knowble

DutchReader: de slimme manier om het nieuws online te lezen (NT2).
Deze Chromeextensie
helpt cursisten NT2 hun Nederlands te verbeteren. Je kiest het onderwerp dat jou écht interesseert en vervolgens krijg je suggesties van artikelen die bij
jouw niveau passen. Met geïntegreerde vertalingen en oefeningen verbeter je automatisch je leesvaardigheid, terwijl je de laatste ontwikkelingen volgt!


Editio

Editio is de online schrijversacademie. We hebben een online interactieve methode ontwikkeld, gebaseerd op het online systeem van de Universiteit van Oxford.
Editio begeleidt aspirant schrijvers tot en met publicatie en ontwikkelt met partners professioneel aanbod op maat. ‘Online en dus overal beschikbaar. Je ontwikkelen op momenten dat het jou schikt.’

EPALE

Hoe gaan ze in andere delen van Europa om met een vluchteling in de taalklas? Met welk lesmateriaal houden ze Welsh levend? Waarom investeert Estland zo in taalvaardigheden van werknemers? Je vindt de antwoorden op EPALE!
 Het Electronic Platform of Adult Learning in Europe (EPALE) is dé plek voor professionals die met lerende volwassenen werken. Het platform staat in het teken van kennis opdoen en uitwisselen met nieuws, blogs, leermateriaal en meer.
Aan het platform doen 25.000 professionals mee uit 24 landen. Spreek ons aan tijdens het DRONGO talenfestival en we laten je zien hoe jij dat ook doet!

ESL - Taalreizen

ESL – Taalreizen biedt iedereen die geïnteresseerd is in het (beter) leren van buitenlandse talen de mogelijkheid te kiezen uit een groot aanbod van taalcursussen in het buitenland. Je hebt de keuze uit meer dan 20 talen, 50 landen en 300 bestemmingen! Daarnaast kan je kiezen uit verschillende soorten cursussen: intensief, super-intensief, kortdurend vanaf slechts 1 week tot langdurend voor een heel tussenjaar, gecombineerd met activiteiten, stages, vrijwilligerswerk, enz.

Esperanto Nederland

Esperanto Nederland is een vereniging die als doel heeft informatie te verschaffen over de internationale taal Esperanto, het stimuleren van het leren en gebruik van deze taal. De vereniging maakt daarbij gebruik van verschillende informatiemiddelen. Er worden geregeld Esperanto-weekeindcursussen georganiseerd in verschillende delen van Nederland. Het blad van Esperanto Nederland heet Fenikso. Esperanto Nederland organiseert landelijk zowel als lokaal bijeenkomsten. In oktober is er een bijeenkomst ter gelegenheid van het 100-ste sterfjaar van Zamenhof, die met de taal is begonnen. Op bijeenkomst treden niet alleen verschillende sprekers op, maar ook de muziekgroep Kajto. 

Europees Parlement

Binnen de Europese Unie (EU) worden wij als burger vertegenwoordigd door het Europees Parlement (EP).
Het EP schrijft mee aan wetten die ons allemaal aangaan en het beste op EU-niveau gemaakt kunnen worden. Het gaat hier om grensoverschrijdende onderwerpen zoals milieu, energie, internationaal vervoer, passagiersrechten, voedselveiligheid, consumentenbescherming en de digitale en telecommarkt. 
Het EP houdt namens ons ook toezicht op de andere EU-instellingen, stelt samen met ministers uit de lidstaten de EU-begroting vast en controleert of die wel goed wordt uitgevoerd.

Europese Commissie

De Europese Commissie is verantwoordelijk voor het “dagelijks bestuur” van de Europese Unie (EU) en behartigt de belangen van de EU als geheel (dus niet die van afzonderlijke landen). De Commissie heeft in elk land van de EU een vertegenwoordiging. Die is er om vragen te beantwoorden en informatie te verstrekken over Europa, vooral over de rol en het belang van de EU in uw buurt. Daarnaast informeren we de Commissie in Brussel over de politieke actualiteit in Nederland. 
Met 2500 vertalers en 1000 tolken is de Commissie wereldwijd de belangrijkste speler op het gebied van meertaligheid. We zorgen ervoor dat de Uniewetgeving toegankelijk is voor de Europese burgers in de 24 officiële talen.


Instituut voor de Nederlandse Taal

Het Instituut voor de Nederlandse Taal is dé plek voor iedereen die iets wil weten over het Nederlands door de eeuwen heen. Het is een breed toegankelijk wetenschappelijk instituut dat alle aspecten van de Nederlandse taal bestudeert, waaronder de woordenschat, grammatica en taalvariatie. Het instituut verzamelt de nieuwste Nederlandse woorden, actualiseert belangrijke naslagwerken zoals de Algemene Nederlandse Spraakkunst en maakt vaktaal toegankelijk via terminologielijsten. 

Instituto Cervantes

Het Instituto Cervantes is een publieke instelling van de Spaanse overheid die is opgericht om het onderwijs, de studie en het gebruik van de Spaanse taal te bevorderen en de verspreiding van de Spaanstalige culturen te stimuleren. Momenteel telt het netwerk 87 centra, verspreid over 44 landen op alle continenten.
Het Instituto Cervantes in Utrecht biedt cursussen Spaans en cursussen voor docenten. Ook bereidt het Instituto Cervantes voor op de examens voor het Diploma Spaans als Vreemde Taal (DELE) en is het als enige bevoegd DELE-examens af te nemen.

Interlanguage Study Abroad

Een taal leer je het best en snelst in het land waar die gesproken wordt. Taalreizen voor scholieren, volwassenen en professionals. Van vakantiecursus of korte intensieve training tot examencursus of een heel tussenjaar. Vanaf 1 week, met startdata het hele jaar door, in kleine internationale lesgroepen of individueel. Interlanguage heeft 180 kwaliteitsscholen in 25 landen voor je geselecteerd. Graag adviseren we je wat het beste bij je past. Nederlands meest ervaren buitenlandorganisatie (1986) biedt je behalve Taalreizen ook High School, College en University wereldwijd. Er zit dus altijd wel een passend programma voor je bij! Daarnaast is Interlanguage onafhankelijk, zodat je verzekerd bent van een objectief advies.

ITV Hogeschool

Taal is de motor achter communicatie, samenwerking en wederzijds begrip. ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen biedt een 4-jarige hbo bachelor voor tolken en vertalen in 6 werktalen. Door de deeltijd opzet van de opleiding is het mogelijk de opleiding te volgen naast een baan, gezin of andere activiteiten. Een inspirerende reis door de wereld van taal, cultuur en communicatie die uiteindelijk leidt tot een nationaal en internationaal erkend diploma Bachelor of Communication. De ideale keuze voor een carrièreswitch.  

Intertaal

Al sinds de oprichting in 1962 is Intertaal actief als leverancier, uitgever en importeur van actueel taalstudiemateriaal voor onderwijs en beroep. In de loop der jaren is Intertaal uitgegroeid tot een dynamisch bedrijf waar ca. 25 professionele werknemers dagelijks actief betrokken zijn bij de verkoop en dienstverlening aan onze klanten. Intertaal mag zich inmiddels dan ook met recht dé taalspecialist in Nederland en België noemen.

Instituto Italiano di Cultura Amsterdam

Het Italiaanse Instituut voor Cultuur van Amsterdam, een buitenlands ambassade van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Internationale Samenwerking, streeft naar de bevordering en verspreiding van Italiaanse taal en cultuur in Nederland door middel van de organisatie van Italiaanse taal- en cultuurcursussen


Kemper Conseil

KEMPER CONSEIL Publishing (KCP) is een uitgeverij die zich richt op taalkunde in de brede betekenis van het woord: van literatuur tot woordenboek. 
KCP geeft een groot aantal werken uit de wereldliteratuur uit. In een reeks makkelijk geprijsde zakboeken zijn nieuwe Nederlandse vertalingen opgenomen van werken van Charlotte Brontë, Elizabeth Gaskell en Jane Austen. 
Uniek is een nieuwe uitgave van Alice in Wonderland met oorspronkelijke afbeeldingen die nu ingekleurd zijn.

KTV Kennisnet

KTV organiseert in samenwerking met specialistische betrokken docenten uitdagende, leerzame en verrijkende trainingen en webinars voor tolken, vertalers, gebarentolken en schrijftolken. Of u nu kiest voor theorie of praktijk, een masterclass of een basistraining, u bent bij KTV aan het juiste adres. Nieuwe inzichten voor uw tolk- of vertaalpraktijk!


Lân fan taal

Frijsteat foar alle talen. Vrijstaat voor alle talen. A free state for all languages. Freistaat aller Sprachen.
In 2018 is Leeuwarden Culturele hoofdstad van Europa. Lân fan taal is gedurende dit jaar de plek waar taal & meertaligheid in al haar facetten gevierd worden. We zijn een vrijstaat voor álle talen van de wereld, waarin alle talen gelijk zijn en taal grenzeloos is. We zien taal als meer dan de woorden die je kunt spreken en schrijven. Gebarentaal, braille, lichaamstaal, maar ook dans, muziek en straattaal zijn evengoed talen! 


Max Planck Instituut

Het Max Planck Instituut (MPI) in Nijmegen bestudeert taal in al haar facetten. Onderzoekers aan het MPI bestuderen hoe we taal produceren en begrijpen, hoe we deze vaardigheden leren als eerste of tweede taalverwervers en wat hierin de rol is van onze genen en onze cultuur. Het instituut heeft nauwe banden met het Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour en met het Centre for Language Studies van de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Meertens Instituut

Het Meertens Instituut is een onderzoeksinstituut dat zich bezighoudt met de bestudering en documentatie van Nederlandse taal en cultuur. Centraal staan de verschijnselen die het alledaagse leven in onze samenleving vormgeven. Het Meertens Instituut brengt in kaart wat de rol van taal en cultuur is bij de ontwikkeling van sociale identiteiten en groepsculturen. Op het gebied van de Nederlandse taal bestudeert het Meertens Instituut zowel geografische als sociale variatie. Het onderzoek naar de culturele factoren die bepalend zijn voor groepsvormende processen ligt op het terrein van de Nederlandse etnologie.

Meertalig.nl

Meertalig. nl is een (inter)actief centrum voor iedereen die met meertalige kinderen te maken heeft. Bent u geïnteresseerd in meertalig opvoeden? Heeft u thuis of op het werk te maken met meertalige kinderen en/of gezinnen? Wij bieden, naast een website met allerhande informatie en bronnen, een variëteit van verschillende trainingen aan gericht op meertalig opvoeden. Kom dus bij ons langs met al uw vragen over meertaligheid. 


NTR

De NTR maakt informatieve, culturele en educatieve programma’s voor iedereen, met speciale aandacht voor jeugd en diversiteit. Taal is daar een belangrijk onderdeel van. Denk aan de Tafel van Taal, diverse video’s over taal op Schooltv.nl, Clipphangers en de Snapjes over taal. De redactie van de NPO site Net in Nederland, gericht op nieuwkomers, is bij de NTR gehuisvest. Op het DRONGO talenfestival vertellen wij u graag meer over onze programma’s, sites en clips. Op zaterdag 30 september geeft JP Pellemans een workshop ‘Taalquiz maken’. JP Pellemans is verantwoordelijk voor de taalquiz bij Tafel van Taal en heeft een eigen serie op Schooltv.nl ‘dt met JP’.


Oefenen.nl

Oefenen.nl (voorheen ETV.nl) stelt mensen in staat om digitaal basiskennis en basisvaardigheden op te doen. Om zich te ontwikkelen. Individueel en in eigen tempo. Dit vergroot het zelfvertrouwen en maakt een sterkere participatie in de samenleving mogelijk. 


Radboud Universiteit

Aan de Radboud Universiteit in Nijmegen doen we onderzoek en geven we onderwijs op alle wetenschapsterreinen. Op een groene, moderne campus met state-of-the-art voorzieningen. Onze universiteit kent een open en persoonlijke sfeer, die kennisdeling stimuleert tussen collega’s en voorbij de grenzen van vakgebieden. Dit prikkelt om verder te kijken, meer te zien, en zorgt ervoor dat we van nationale en internationale betekenis kunnen zijn. Binnen de wetenschap én binnen de samenleving.

Rijksuniversiteit Groningen

Binnen de Rijksuniversiteit Groningen bieden wij het bachelorprogramma Minorities and Multilingualism en het masterprogramma Multilingualism aan. Het bachelorprogramma biedt een veelzijdige combinatie van vakken, zoals taalkunde, politieke en culturele geschiedenis en sociolinguïstiek. Het masterprogramma combineert sociale, individuele, educationele, culturele en historische aspecten van meertaligheid in een praktische, onderzoeksgerichte setting: de meertalige provincie Fryslân. 


SDL

SDL is marktleider op het gebied van vertaalservices en -technologie, met meer dan 40 in-house vertalers in Hengelo.
SDL biedt niet alleen beheertechnologie voor content en taal, maar vooral ook vertaalservices. Met onze combinatie van digitale technologie en menselijke expertise helpen we bedrijven op een betekenisvolle manier te communiceren en hun klanten een relevante ervaring te bieden. Communicatie is voor mensen een essentieel aspect van het leven en SDL streeft er met software en diensten naar dat iedereen elkaar kan begrijpen – altijd en overal. 

SIGV

De Stichting Instituut van Gerechtstolken en -Vertalers (SIGV) is in 1988 opgericht omdat er bij de gerechten een dringende behoefte bestond aan beter tolk- en vertaalwerk. Vanuit deze noodzaak is de SIGV gespecialiseerde tolk- en vertaalopleidingen gestart met als doel de kwaliteit en positie van tolken en vertalers bij gerechtelijke instanties te verbeteren. 
De opleiding Gerechtstolken in Strafzaken wordt in bijna dertig talen aangeboden. Voor een groot deel van deze talen is het mogelijk de opleiding Juridisch vertalen in Strafzaken te volgen. Sinds twee jaar biedt de SIGV voor de meeste Arabische dialecten een opleiding tot Sociaal Tolk aan.  
Het diploma van de verschillende opleidingen geeft recht op inschrijving in het Register Beëdigde Tolken en Vertalen. 

SIW

SIW Internationale Vrijwilligersprojecten is een veelzijdige Nederlandse uitwisselingsorganisatie zonder winstoogmerk (ANBI).
SIW ontvangt al ruim zestig jaar buitenlandse vrijwilligers op diverse projecten in Nederland en zendt Nederlandse vrijwilligers uit naar projecten over de hele wereld.
Ruim zeventig enthousiaste, betrokken vrijwilligers zetten hun kennis en ervaring in tijdens de voorbereiding, begeleiding en evaluatie van jouw droomreis.

Stichting Lezen

Voor het leren van taal zijn boeken bij uitstek geschikt om meer taal in het leven van kinderen te brengen. Het voorlezen en het zelf lezen is goed voor de taalontwikkeling van kinderen en jongeren. Stichting Lezen is het kennis- en expertisecentrum voor leesbevordering en literatuureducatie. Stichting Lezen zet zich in voor het verbeteren van het leesklimaat en de leescultuur, als onderdeel van het algemene lees- en literatuurbeleid van het Ministerie van OCenW. 

Smoezen

Smoezen is een uniek leermiddel in vele opzichten. Het combineert het oefenen van het omschrijven van de een met het luisteren van de ander. Het spelelement- - waarover heeft hij het? - stimuleert en motiveert de leerlingen. Na een positieve testfase met een prototype is er nu Smoezen, de online versie, niet alleen voor Frans maar ook voor vijf andere talen. 

Savannah Bay

Savannah Bay is een kleine zelfstandige boekwinkel in hartje Utrecht . Je kent ons misschien van het boekenpanel in DWDD waar we het afgelopen jaar aan meededen. Savannah´s specialisaties zijn literatuur, poëzie, genderstudies, homoseksualiteit en transgender.
Al enkele jaren verzorgen wij met veel plezier en liefde voor taal de boekverkoop op het DRONGO talenfestival. Bij ons vind je de boeken van sprekers op het festival, allerlei andere leuke en mooi boeken over taal en natuurlijk ook veel leuke festivalcadeautjes. Pinnen en op rekening kopen is mogelijk. Veel sprekers komen bij ons in de stand hun werk signeren. Speciaal voor jou, dus kom langs!


Taalleermethoden.nl

Taalleermethoden.nl, taal leren met plezier, is specialist in trainingen in TPRS - ook wel TPR Storytelling genoemd. Via TPRS gaan leerlingen direct vanaf les 1 in de vreemde taal spreken en luisteren omdat taal- en spraakcentrum rechtstreeks geactiveerd worden. Wie via TPRS een vreemde taal verwerft, hoeft niet te ‘zoeken’ naar woorden: ze vallen spontaan uit de mond. De methode is voor leerlingen én docent plezierig, ook omdat deze heel persoonlijk is naar de leerlingen toe.

de Taalunie

De Taalunie is dé beleids- en kennisorganisatie voor het Nederlands.

Tilburg University

Het Tilburg centre for Cognition and Communication (TiCC) van Tilburg University, doet multidisciplinair onderzoek naar hoe mensen communiceren met elkaar en met machines. Het onderzoek van TiCC richt zich op fundamentele vragen over hoe mensen communiceren zowel vanuit een experimenteel als vanuit een computationeel perspectief, en probeert vergaarde kennis ook toe te passen in projecten op het gebied van, bijvoorbeeld, taaltechnologie, eerste en tweede taalverwerving en non-verbale communicatie. 

Tolken Select

Tolken Select is een nieuwe ambitieuze speler in de markt voor bemiddeling van tolk- en vertaaldiensten. Tolken Select biedt oplossingen bij taalbarrières door de inzet van professionele en vakbekwame tolken en vertalers, zowel tolken op locatie, telefonische tolkondersteuning en het verzorgen van (beëdigde) vertalingen. We bieden een helder verhaal in verstaanbare taal.
Zoals u leest, wij lossen graag taalbarrières op. Voor u, uw klanten en samen met onze beëdigde tolken en vertalers. Neem contact met ons op voor een tolk- of vertaaldienst in taal, tekst en emotie.

tes educatief

Tes educatief, adviseert al ruim 50 jaar bij de implementatie van de diverse taalonderwijsoplossingen. Samen met u vinden wij de oplossing die aansluit bij uw eisen. Al onze systemen worden in eigen beheer opgeleverd, geïnstalleerd en onderhouden.

“Samen maken we het onderwijs steeds een beetje leuker én beter”


Universiteit Twente

De Universiteit Twente is een jonge en ondernemende universiteit die jonge mensen voorbereidt op de toekomst. Dit doen wij door innovatief, aantrekkelijk en toekomstgericht onderwijs en door een globale rol te vervullen in technologisch én maatschappelijk onderzoek. Juist op het snijvlak van verschillende disciplines ontstaan de meest interessante en relevante innovaties voor mens en samenleving. Binnen de vakgroep Human Media Interaction onderzoeken we verschillende aspecten van de interactie tussen mens en machine. Onderwerpen zijn onder meer spraakherkenning en natuurlijk taalverwerking, robotica en kunstmatige intelligentie. 

Universiteit Utrecht

Tal van Utrechtse wetenschappers verzorgen tijdens het DRONGO talenfestival workshops en labs met live wetenschap. Leer alles over het woordje ‘er’, luistertaal, Senegalese trommeltaal of de talen van Tolkien. Test hoe goed jouw Engelse oor is en leer zingen als een Middeleeuwer. Daarnaast organiseert de Universiteit Utrecht dit jaar in samenwerking met andere universiteiten een studentenactiviteit. Talenstudenten krijgen in deze sessie de gelegenheid om hun eigen onderzoek te presenteren voor een breed publiek. 


Share by: