Founding Partner - Radboud Universiteit

Founding Partner - Radboud Universiteit

Aan de Radboud Universiteit in Nijmegen doen we onderzoek en geven we onderwijs op alle wetenschapsterreinen. Op een groene, moderne campus met state-of-the-art voorzieningen. Onze universiteit kent een open en persoonlijke sfeer, die kennisdeling stimuleert tussen collega’s en voorbij de grenzen van vakgebieden. Dit prikkelt om verder te kijken, meer te zien, en zorgt ervoor dat we van nationale en internationale betekenis kunnen zijn. Binnen de wetenschap én binnen de samenleving.
Taal is een belangrijk aandachtsgebied binnen het Nijmeegse onderzoek, met name voor het onderzoeksinstituut Centre for Language Studies (CLS). Hier werken gemotiveerde en getalenteerde onderzoekers die dezelfde missie delen: het doorgronden van de cognitieve en maatschappelijke processen die ten grondslag liggen aan taal, taalgebruik, taalverwerving en taalverandering. CLS-onderzoekers verrichten innovatief, interdisciplinair onderzoek, waarbij gebruik wordt gemaakt van geavanceerde methoden en technologieën zoals taal- en spraaktechnologie. Het instituut werkt samen met diverse partners op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Op DRONGO is het Centre for Language Studies aanwezig met uiteenlopende interactieve labs en presentaties waarin de veelzijdigheid van het CLS-onderzoek tot uitdrukking komt.
Share by: