Founding Partner - de Taalunie

Founding Partner - de Taalunie

De Taalunie is dé beleids- en kennisorganisatie voor het Nederlands. Ze ontwikkelt beleid, producten en diensten zodat het Nederlands optimaal kan worden benut door mens en maatschappij. Op deze manier draagt ze bij aan het aantrekkelijk en levendig houden van het Nederlands. Want taal schept kansen.

Share by: