Founding Partner - Europese Commissie

Founding Partner - Europese Commissie

De Europese Commissie is verantwoordelijk voor het 'dagelijks bestuur' van de Europese Unie (EU) en behartigt de belangen van de EU als geheel (dus niet die van afzonderlijke landen). De Commissie heeft in elk land van de EU een vertegenwoordiging. Die is er om vragen te beantwoorden en informatie te verstrekken over Europa, vooral over de rol en het belang van de EU in uw buurt. Daarnaast informeren we de Commissie in Brussel over de politieke actualiteit in Nederland.

Met 2500 vertalers en 1000 tolken is de Commissie wereldwijd de belangrijkste speler op het gebied van meertaligheid. We zorgen ervoor dat de Uniewetgeving toegankelijk is voor de Europese burgers in de 24 officiële talen.
Tolkencabine: ervaar zelf onder welke omstandigheden de Europese tolken hun werk doen. Probeer in een korte sessie hoe goed je kunt conferentietolken. Speeches zijn beschikbaar in alle 24 talen van de EU, en je kunt naar elke gewenste doeltaal tolken. Er zijn professionele tolken uit Brussel aanwezig om je te begeleiden en feedback te geven. Je vindt de cabine bij de stand van de Europese Instellingen.
Share by: