Founding Partner - Universiteit Utrecht

Founding Partner - Universiteit Utrecht

De faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht richt zich op vier kennisdomeinen: Filosofie en Religiewetenschap, Geschiedenis en Kunstgeschiedenis, Media- en Cultuurwetenschappen en Talen, Literatuur en Communicatie. Deze domeinen vormen de vier departementen van de faculteit, gehuisvest in monumentale panden in de historische binnenstad van Utrecht.
Voor het DRONGO talenfestival geeft de faculteit een kijkje in de keuken van het departement Talen, Literatuur en Communicatie (TLC). Hier houden we ons voornamelijk bezig met Europese talen en culturen. Daarbij besteden we onder meer aandacht aan taal en taalgebruik, en aan de manier waarop mensen in taal communiceren. Daarnaast richten we ons op de letterkunde van de Middeleeuwen, de Vroegmoderne en Moderne periode. De bacheloropleiding Keltische talen en cultuur is uniek in Nederland, evenals de masterprogramma’s Vertalen, Interculturele communicatie en Renaissance studies.

De Utrechtse TLC-onderzoekers hebben onder andere expertise op het gebied van taalstoornissen, begrijpelijke taal, meertaligheid, eentalige en meertalige opvoeding, taal- en spraaktechnologie, evaluatie van websites, formulering van stemwijzers en andere vragenlijsten, taalonderwijs, hedendaagse literatuur en schrijvers, ons literaire verleden, en de relatie tussen (collectieve) herinneringen en identiteiten. 

Universiteit Utrecht op het DRONGO talenfestival 2017
Tal van Utrechtse wetenschappers verzorgen tijdens het DRONGO talenfestival workshops en labs met live wetenschap. Bezoekers kunnen op de interactieve informatiemarkt met hen in gesprek gaan en zelf actief deelnemen aan uiteenlopende taalexperimenten. Daarnaast organiseert de Universiteit Utrecht dit jaar in samenwerking met andere universiteiten een studentenactiviteit. Talenstudenten krijgen in deze sessie de gelegenheid om hun eigen onderzoek te presenteren voor een breed publiek. Ze kunnen bijvoorbeeld een posterpresentatie geven of iets tastbaars laten zien, zoals onderwijsmateriaal dat ze hebben ontwikkeld voor een cursus of scriptie. De studentenactiviteit staat daarmee symbool voor de toekomst van de professionele taalsector, die in handen ligt van deze nieuwe generatie! 

Share by: