Cultuursensitief werken: Samen ervaren!

In by bajahoedt

Verwondert het je ook weleens waarom een eerste contact of een conversatie soms niet zo uitpakt als je beoogt, juist als je in contact treedt met mensen die geen moedertaalsprekers van het Nederlands zijn? Denk bijvoorbeeld aan je werk met NT2ers in je taallessen of je contact met naasten van een meertalig kind. Ervaar in dit lab de impact van (non-verbale) taal in communicatie als de basis voor verbinding. Deel je ervaringen en meningen hierover en ga een dialoog aan met ons over wat dit betekent voor cultuursensitief werken voor jou als (taal)professional.

vrijdag 25 oktober