De dialoog aanwakkeren in de MVT les

In by bajahoedt

In het taalonderwijs wordt vaak gestreefd naar een actief klaslokaal waarin leerlingen (met elkaar) communiceren in de doeltaal. Maar hoe kan je dit bereiken? In dit lab wordt gekeken naar hoe taal/beeld betekenis krijgt via intertekstualiteit en representatie en hoe dit jou als docent kan helpen met het bewerkstelligen van een dialogische les. Op deze manier worden leerlingen aangespoord om het gesprek aan te gaan over de betekenis van woorden/beelden/symbolen om vervolgens in dialoog en discussie te gaan over de thema’s die hieruit voortvloeien.

vrijdag 25 oktober