Dyslexie en werk

In by bajahoedt

Wist u dat naar schatting 25.000 tot 40.000 werknemers in Nederland problemen ondervinden in de uitoefening van hun beroep ten gevolge van dyslexie en dat in hoogst zeldzame gevallen gebruik wordt gemaakt van de sterke kanten van dyslexie op de werkvloer? Juist op de werkvloer is dyslexie een verborgen probleem met vaak verstrekkende gevolgen. Maar dyslexie kan ook functioneel worden ingezet voor de verbetering van processen in de organisatie. In dit lab willen we beide kanten van deze medaille belichten. Graag delen we met u (wellicht) persoonlijke ervaringen en gaan we op zoek naar mogelijke oplossingen voor dit verborgen probleem.

zaterdag 26 oktober