Mens vs Machine

In by bajahoedt

Het meten van de kwaliteit van machine translation (MT) is een hot item in de vertaalwereld. Ook de kwaliteit van ‘menselijke’ vertalingen versus de kwaliteit van (steeds beter wordende) MT-vertalingen is een veelbesproken onderwerp. Doe mee aan ons mini-experiment en ervaar de kwaliteit, de mogelijkheden én de beperkingen van ‘menselijke’ vertalingen en MT-vertalingen: mens vs machine…

vrijdag 25 oktober | zaterdag 26 oktober