Nationaal Platform voor de Talen

In by bajahoedt

Wat hebben talenstudenten te bieden op de arbeidsmarkt? Welke meerwaarde hebben zij? Helaas wordt de waarde van taalstudenten voor de maatschappij en voor de economie niet door iedereen erkend. Onder studiekiezers en ouders en in het werkveld heerst nog vaak een vertekend beeld. Daarom doet het Nationaal Platform voor de Talen onderzoek naar de competenties van taalstudenten, onder andere voor voorlichtingsmaterialen. Ons onderzoek op het DRONGO talenfestival vormt een eerste aanzet tot dit onderzoek. Wil jij jouw mening delen over de meerwaarde van taalstudenten? Of ben je benieuwd naar onze analyse van het werkveld voor taalstudenten? Kom naar ons lab.

vrijdag 25 oktober | zaterdag 26 oktober