Taalplaatsingstoetsen

In by bajahoedt

In 2018 heeft Radboud in’to Languages in het project placement tests met enkele andere talencentra plaatsingstoetsen ontwikkeld voor de talen Frans, Duits, Engels, Nederlands, Italiaans en Spaans. Doel van deze toetsen is om een betere inschatting van het taalniveau van cursisten te krijgen. De toetsen zijn online beschikbaar en kunnen door deelnemers aan DRONGO worden gemaakt. Zo kunnen ze te weten komen wat hun taalniveau in de betreffende taal op dit moment is. Daarnaast kunnen ze inzicht krijgen in het ontwikkelen van een taaltoets. Er zal uitleg worden gegeven over het project en de keuzes die daarbij gemaakt zijn.

vrijdag 25 oktober