zij / hen / hun: welke vorm kies jij?

In by bajahoedt

Taal is continue aan verandering onderhevig; het gebruik en de betekenis van woorden veranderen door de jaren heen. Dit lab onderzoekt hoe het gebruik van enkele persoonlijke voornaamwoorden wordt toegepast en vergelijkt dat met de huidige prescriptieve grammatica regels. Als deelnemer krijg je inzicht in je eigen gebruik van bepaalde zinsconstructies en krijg je uitleg over hoe talen kunnen veranderen.

vrijdag 25 oktober