Labs RUG

Lab Rijksuniversiteit Groningen

Stimmen

Met de uitgebreide ‘Stimmen' app kun je tijdens het DRONGO talenfestival ontdekken hoe diverse talen klinken. Daarnaast kun je veel kennis over taal tot je nemen, een taalspel spelen en kun je zelf gesproken taal opnemen en toevoegen. Stimmen is een zogenaamde Citizen Science project: met behulp van een smartphone, een tablet of de Stimmen website kan iedereen er een waardevolle bijdrage leveren aan taalwetenschappelijk onderzoek. Met het project wordt onderzoek gedaan naar fonetische, fonologische en lexicale verandering in dialecten en talen die in Nederland gesproken worden. Download onze app, spreek iets in, draag bij aan de wetenschap en help ons om onze kennis van het veelkleurige taallandschap van Nederland. 

Share by: