Taalunie en Universiteit Utrecht starten onderzoek Luistertaal

In by

De Nederlandse Taalunie is in samenwerking met de Universiteit Utrecht een onderzoek gestart naar het gebruik van Luistertaal in de praktijk. Dit onderzoek heeft als doel om inzicht te verkrijgen in goede praktijken van het gebruik van Luistertaal in drie maatschappelijke sectoren in Nederland en Vlaanderen, namelijk het onderwijs, de gezondheidszorg en de bouw. De Taalunie wil het gebruik van Luistertaal stimuleren als een laagdrempelige manier om tot meertalige communicatie te komen, met name binnen de EU en in de grensregio’s. De Taalunie bracht met partners in 2017 een position paper uit over Luistertaal in verband met de Skills agenda van de Europese Commissie. Daarnaast ontwikkelt de Taalunie beleid op het gebied van meertaligheid. Voor de verdere beleidsontwikkeling is het noodzakelijk om meer concrete gegevens te hebben over het gebruik van Luistertaal in de praktijk. In diverse regio’s in Europa is al onderzoek gedaan naar Luistertaal, maar het is belangrijk om de gegevens bij elkaar te brengen en aan te vullen met good practices in verschillende sectoren. De ervaring leert dat velen het principe van Luistertaal toepassen zonder te beseffen dat zij dat doen. In veel maatschappelijke organisaties wordt Luistertaal op de werkvloer of in vergaderingen wel gebruikt, maar het is officieel niet bekend en staat ook nergens formeel op papier vastgelegd als onderdeel van taalbeleid. Daarom is nader onderzoek nodig om aanbevelingen te kunnen formuleren over hoe Luistertaal in de diverse domeinen kan worden toegepast. Deze inzichten kunnen leiden tot concrete methodieken en handvatten en tot een aanpassing van het taalbeleid. Vanwege de aanwezige expertise op het terrein van Luistertaal in lijn met het position paper, heeft de Universiteit Utrecht in opdracht van de Nederlandse Taalunie veldonderzoek gedaan naar het gebruik van Luistertaal in de drie voornoemde sectoren. De aanwezige expertise is uitgebreid door middel van een bureau-analyse en interviews met sleutelfiguren en informanten in het onderwijs, de gezondheidszorg in de bouw. Daarnaast worden de resultaten van het onderzoek ter controle voorgelegd aan verschillende experts uit de drie sectoren. Het onderzoek is uitgevoerd in de periode november 2018 tot december 2019. De hoofdvraag van het veldonderzoek luidt: Hoe wordt er met meertaligheid omgegaan in verschillende maatschappelijke sectoren? En welke rol speelt Luistertaal hierin? Van het veldonderzoek en de bureauanalyse zal een rapport worden opgesteld. Hierin worden aanbevelingen opgenomen voor het gebruik van Luistertaal in de drie maatschappelijke sectoren. We hopen dat de resultaten uit het veldonderzoek bijdragen aan de ontwikkeling van het beleid van de Taalunie ten aanzien van Luistertaal en meertaligheid in het algemeen. De opbrengst van het veldonderzoek zal ook worden gepubliceerd op de website www.luistertaal.nl en op de website van de Taalunie. De uitvoering van dit onderzoek ligt in handen van Jan D. ten Thije (onderzoekscoördinator), Emmy Gulikers (onderzoeksassistent) en Karen Schoutsen (onderzoeksassistent), allen vanuit de Universiteit Utrecht. Vanuit de Taalunie is Mieke Smits betrokken bij het onderzoek.8 oktober 2019