PARTNERS

Partners DRONGO talenfestival 2017

De Taalstudio

Founding Partners

Verstand van taal heeft iedereen. En anders wel een mening: over het taalgebruik van een ander, over taalonderwijs of over de toekomst van het Nederlands. Maar vaak is een mening niet genoeg. Wie wil weten hoe het echt zit, heeft een taalkundige nodig. 

Bij de Taalstudio vindt u die. De Taalstudio bedenkt projecten en producten die voortvloeien uit taalkundig onderzoek, zoals een vraagbaak over kindertaal, een taaltoets of een workshop over taalverandering. Dat gebeurt in opdracht van anderen of op eigen initiatief. 

Altijd werken we graag samen met andere professionals. De Taalstudio levert advies aan ouders, professionals en organisaties over het omgaan met meertaligheid in onderwijs en opvoeding. Ons uitgangspunt is dat naast de Nederlandse taal ook kennis van andere talen voor Nederland belangrijk is. Talenkennis vergroot onze economische kansen, en vertegenwoordigt ook belangrijke culturele waarden.

Meer informatie: www.taalstudio.nl


Europese CommissieEuropees ParlementProvincie FrieslandRadboud Universiteitde TaalunieUniversiteit Utrecht


Programma Partners

ITV Hogeschool

Taal is de motor achter communicatie, samenwerking en wederzijds begrip. ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen biedt een 4-jarige hbo bachelor voor tolken en vertalen in 6 werktalen.

Oefenen.nl

Oefenen.nl (voorheen ETV.nl) stelt mensen in staat om digitaal basiskennis en basisvaardigheden op te doen. Om zich te ontwikkelen. Individueel en in eigen tempo. Dit vergroot het zelfvertrouwen en maakt een sterkere participatie in de samenleving mogelijk. 

Stichting Lezen

Stichting Lezen bevordert het lezen in de Nederlandse en Friese taal en levert een bijdrage aan het verbeteren van het leesklimaat en de leescultuur. 

Media Partner

Beter Spellen

Beter Spellen is een gratis website en app over Nederlandse spelling. Ongeveer 140.000 actieve deelnemers kunnen hier elke werkdag vier meerkeuzevragen over spelling beantwoorden. Je ziet direct wat er goed en fout is en je kunt doorklikken naar meer informatie over de betreffende spellingregels.

NTR

De NTR maakt informatieve, culturele en educatieve programma’s voor iedereen, met speciale aandacht voor jeugd en diversiteit. Taal is daar een belangrijk onderdeel van. Denk aan de Tafel van Taal, diverse video’s over taal op Schooltv.nl, Clipphangers en de Snapjes over taal. De redactie van de NPO site Net in Nederland, gericht op nieuwkomers, is bij de NTR gehuisvest.

Met dank aan

Thanks to Marcos Castro Beltran for the original logo design
Share by: