Partners

logo_Taalstudio3

DRONGO talenfestival is een initiatief van De Taalstudio en wordt georganiseerd in samenwerking met onderstaande partners.

Verstand van taal heeft iedereen. En anders wel een mening: over het taalgebruik van een ander, over taalonderwijs of over de toekomst van het Nederlands. Maar wie wil weten hoe het echt zit, heeft een taaldeskundige nodig. Bij de Taalstudio vindt u die. De Taalstudio levert onder andere advies aan ouders, professionals en organisaties over het omgaan met meertaligheid in onderwijs en opvoeding. We hebben een brede ervaring in het toegankelijk maken van de nieuwste onderzoeksresultaten op dit gebied. Daarin werken we samen met partners in binnen- en buitenland, onder andere via het internationale onderzoeksnetwerk Bilingualism Matters.

hosting partner

founding partners

logo_Taalunie3
logo_Nijmegen3
logo_EP3
HAN_logo_nw
logo_EEU3
logo_GelijkeKansen_WP

Programmapartners

logo_Meertalig3
logo_Stlezen3
logo_Fryslan3
Logo_onze_taal
KB-logo

Mediapartner

Ensie_logo

met dank aan

radboudintolanguageslogo
Logo CumLingua
logo_ITV3
logo_OCW3