× Home Over ons English Helpdesk Registreren Inloggen
VEEL PLEZIER OP HET DRONGO TALENFESTIVAL 2020!

Desiree van der Zander

Inger Bos

Inger Bos

 

Over Stichting Lezen

Wij zijn er om ervoor te zorgen dat alle kinderen en jongeren een omgeving hebben die ze de kans biedt om het plezier in lezen te ontdekken en boeken te kiezen die aansluiten bij hun belangstelling. Zo kunnen ze uitgroeien tot blijvende lezers.

Om dat te bereiken stemmen wij bestaande activiteiten op het gebied van leesbevordering en literatuureducatie op elkaar af en stimuleren wij initiatieven, methodieken en instrumenten die vernieuwend zijn. Dat gebeurt door organisaties bijeen te brengen en te verbinden en door financiële ondersteuning.

Ook het stimuleren van onderzoek en de verspreiding van onderzoeksresultaten behoort tot het werk van Stichting Lezen. Belangrijkste doelgroep zijn jongeren van 0-18 jaar. Deze doelgroep wordt voornamelijk via intermediairs zoals ouders/verzorgers, bibliothecarissen, leerkrachten en docenten bereikt.

Over de sprekers

Ouder-kindprogramma’s: wat werkt?
Net als in andere landen worden in Nederland verschillende ouder-kindprogramma's aangeboden gericht op de stimulering van taal en geletterdheid. Die programma's richten zich met name op kinderen die het risico lopen op een onderwijsachterstand. Wat weten we eigenlijk over de effectiviteit van die programma's?

Roel van Steensel vertelt er in zijn presentatie op zaterdag 2 oktober meer over. Hij voegt toe; “Op basis van een grote, internationale overzichtsstudie laat ik zien welke programma's met name lijken te werken voor kinderen uit laagopgeleide en migrantengezinnen. Ik zal die inzichten ook koppelen aan Nederlands onderzoek naar ouder-kindprogramma's, zoals de VoorleesExpress. Ook zal ik mogelijkheden schetsen om meer differentiatie aan te brengen in het aanbod van ouder-kindprogramma's.”

In zijn presentatie vertelt Roel of 'de gezinsaanpak' werkt voor kinderen uit laagopgeleide en migrantengezinnen en wat effectieve ingrediënten zijn van ouder-kindprogramma's. Die inzichten bieden handvatten voor het werken met zulke programma's in de praktijk.

De nieuwe lezer
Mensen hebben niet eerder in de geschiedenis zo weinig boeken gelezen. Tegelijkertijd zijn de mogelijkheden om boeken te lezen niet eerder zo omvangrijk geweest. Het lezen maakt een omwenteling door, die hoofdzakelijk in gang is gezet door de komst van digitale media. Geschreven tekst wordt verrijkt met hyperlinks, (bewegend) beeld en audio. Rondom de tekst ontstaan er allerhande mogelijkheden voor sociale interactie. De lezer anno nu gedraagt zich hierdoor anders dan voorheen. In deze sessie krijgt u een beeld van de nieuwe lezer, aan de hand van feiten en cijfers uit wetenschappelijk onderzoek. Dit gebeurt op basis van studies naar het leesgedrag, de leesmotivatie, de leesvaardigheid en de leesbeleving van kinderen, jongeren en volwassenen.

Niels Bakker vertelt meer over de nieuwe lezer in zijn presentatie. Deze presentatie is On-Demand te volgen, dus u kunt deze bekijken wanneer het uitkomt. Het wetenschappelijke congres van Stichting Lezen op 10 december zal ook gaan over de nieuwe lezer: lezen in het digitale tijdperk.

 

Kwestie van Lezen - Digitale kinderboeken

Kwestie van Lezen is een serie folders met achtergronden en praktische tips voor leerkrachten en pedagogisch medewerkers. In deel 7 staan digitale kinderboeken centraal.

 

Lees hier meer over digitale kinderboeken!

Stimulering van geletterdheid met ouder-kindprogramma's voor kinderen in achterstandssituaties

Deze meta-analyse doet verslag van de effecten en werkzame elementen van ouder-kindprogramma’s. Dit zijn programma’s die worden ingezet om de geletterde thuisomgeving te stimuleren. In dit rapport zijn de effecten samengevat van 56 ouder-kindprogramma’s, onderzocht in 48 verschillende studies die zich uitsluitend richten op kinderen van wie het merendeel uit gezinnen met een lage SES komt.

De uitkomsten van het onderzoek laten positieve effecten zien. Op de korte termijn verbeterden zowel de begripsgerelateerde vaardigheden (bijvoorbeeld verhaalbegrip) als de codegerelateerde vaardigheden (bijvoorbeeld kennis van schrift) bij kinderen die meededen aan een ouder-kindprogramma. Op de lange termijn leken de effecten, met name bij de begripsgerelateerde vaardigheden, echter wel uit te doven.

Welke ingrediënten zijn er nodig voor een succesvol programma? Focus lijkt hierbij het toverwoord. Lees hierover verder in de publicatie en bekijk de presentatie van Roel van Steensel.

 

Lees meer over de stimulering van geletterdheid met ouder-kindprogramma's

Leesmonitor - Digitaal lezen, anders lezen?

De maatschappelijke discussie over lezen richtte zich altijd op de vraag 'hoeveel lezen we?' Tot de opkomst van de nieuwe, digitale media. De consumptie van teksten op het beeldscherm, van boek tot blog en van mail tot tweet, heeft geleid tot een tweede debat, dat gaat over de vraag 'hoe lezen we?'
Lees er meer over in de Leesmonitor uit 2016 en bekijk de presentatie van Niels Bakker over de nieuwe lezer voor de meest recente ontwikkelingen op dit gebied.

 

Lees meer over digitaal lezen in de Leesmonitor

Kwestie van Lezen - Voorlezen stimuleren in meertalige gezinnen

Kwestie van Lezen is een serie folders met achtergronden en praktische tips voor leerkrachten en pedagogisch medewerkers. In deel 6 staat het stimuleren van voorlezen in meertalige gezinnen centraal.

 

Lees hier meer over het stimuleren van voorlezen in meertalige gezinnen

De doorgaande leeslijn

In onze publicatie De doorgaande leeslijn: De leesontwikkeling van 0-20 jaar beschrijven we op basis van wetenschappelijke inzichten de leesontwikkeling van kinderen en jongeren. Welke factoren remmen en welke factoren stimuleren deze ontwikkeling? Deze doorgaande leeslijn is daarmee het fundament onder een effectieve aanpak om kinderen en jongeren te laten uitgroeien tot gemotiveerde, leesvaardige en literair competente volwassenen.

De doorgaande leeslijn is bedoeld voor alle beleidsmakers en professionals in de kinderopvang, het onderwijs en bij bibliotheken die weloverwogen beslissingen willen nemen over het stimuleren van het leesplezier en van de leescompetentie van kinderen en jongeren.

 

Lees hier de doorgaande leeslijn

Tijdschrift Lezen

Het komende wetenschappelijke congress van Stichting Lezen gaat over lezen in het digitale tijdperk. Literatuurwetenschapper Inge van de Ven en mediawetenschapper Dan Hassler-Forest nemen alvast een voorschotje. Centraal staat de vraag of door het enorme aanbod van audiovisuele prikkels in de media de leesvaardigheid steeds verder achteruit holt of om plaats daarvan door de combinatie van media een nieuwe creatieve vorm van geletterdheid gaat ontstaan.

Aandacht ook voor tien jaar De Weddenschap met verhalen uit de praktijk die laten zien waarom meedoen de moeite waard is.

Enthousiasme uit de praktijk van leesbevordering is ook volop te vinden in een gesprek met drie inspirerende bibliothecaressen die waren genomineerd voorde eretitel NBD Jeugdspecialist van het jaar.
Gershwin Bonevacia had als kind een hekel aan taal. Nu is hij stadsdichter van Amsterdam en gepassioneerd: ‘vanuit een scheve fundering is mijn liefde voor de taal gegroeid’.

Veertien delen verschenen er al in de prentenboekenserie over prinses Arabella. Hoog tijd voor een kijkje in het atelier van de maakster van het Prentenboek van de Kinderboekenweek Mylo Freeman.

 

Lees hier het tijdschrift Lezen

 
Volg ons voor sneak previews en het laatste festivalnieuws

Festivalnieuws >>

Beleef DRONGO >>

Bekijk previews >>

 
ORGANISATIE
Namens Stichting TalenTalenT
HOSTINGPARTNER
 
FOUNDING PARTNERS
 
MAIN PARTNERS
SUPPORTING PARTNER

naar boven