Gelijke Kansen dankzij of ondanks taal?

In by bajahoedt

Taal is een belangrijk thema als het gaat om gelijke kansen van kinderen om hun talenten optimaal te ontwikkelen; de taalontwikkeling bij 0 tot 4 jarigen, taalbevordering en de onderwijsondersteunende rol van ouders hierbij en de meertaligheid van kinderen.

11.00 - 11.45 uur
zaterdag 26 oktober
Groene zaal
Ministerie van OCW