Hans Bennis: een zomergast in de herfst

In by bajahoedt

Marijke Roskam spreekt met Hans Bennis aan de hand van beelden en filmfragmenten die hij zelf uitkoos. Over taal en meertaligheid binnen en buiten Nederland, over taalnormen en taalvrijheid, en over taalplezier waar iedereen in kan delen. Een man die zijn altijd gefundeerde mening niet onder stoelen of banken steekt.

Hans Bennis (1951) begon zijn carrière als leraar Nederlands, en werd na zijn studie taalwetenschap vooral bekend als directeur van het Meertens Instituut dat onder zijn leiding opnieuw tot bloei kwam. Hij publiceerde veel en doceerde (vooral aan de universiteiten van Leiden en Amsterdam) over syntaxis, over taalvariatie en taalverandering. Na zijn emeritaat in 2016 werd hij Algemeen Secretaris van de Taalunie. Die functie bekleedt hij tot februari 2020.

11.00 - 11.45 uur
zaterdag 26 oktober
Theater Zaal C
Hans BennisMarijke Roskam