Hoe klinkt het Vaderland?

In by bajahoedt

Luister naar woorden en klanken van de Dichter des Vaderlands Tsead Bruinja en werk van de componist des Vaderlands Calliope Tsoupaki uitgevoerd door saxofoniste Femke IJlstra. Bruinja zal gedichten voordragen in het Fries en in het Nederlands waarbij IJlstra reageert en improviseert. Daarnaast zullen zij spreken over de taal van de muziek en de taal van de poëzie. Zitten er overeenkomsten in de frasering van een dichter tijdens een voordracht en hoe een klassiek muzikant omgaat met het spelen van blad of hoe een jazzmuzikant improviseert. Wat kan een dichter leren van een componist als Bach?

15.00 - 15.45 uur
zaterdag 26 oktober
Groene zaal
meertalig
Tsead BruinjaFemke IJlstra