Nieuwkomers (vluchtelingen, kinderen van expats) in het reguliere vo. Welke dilemma’s zijn er?

In by bajahoedt

Een inkijk in de consequenties en dilemma’s waar een middelbare school mee te maken krijgt door instroom van anderstalige leerlingen. Wat is het juiste onderwijsconcept voor kinderen van vluchtelingen, kinderen van Expats en Internationals? En welke dilemma’s komt de school tegen bij het aanbieden van het juiste onderwijsprogramma?

16.00 - 16.45 uur
vrijdag 25 oktober
Blauwe zaal
Maria Urselmann