Ongrijpbare taal op de digitale snelweg / in digitale formulieren

In by bajahoedt

Stel je bent laaggeletterd… Waar loop je tegenaan als je via de digitale snelweg je belastingaangifte wilt indienen, een zorgtoeslag wilt aanvragen of een autoschade wilt melden? Houdt die digitale snelweg wel voldoende rekening met het groeiende aantal laaggeletterden in Nederland? Welke impact heeft de digitale toegankelijkheid van websites van (semi-)overheidsinstellingen in Nederland op de kwaliteit van leven van laaggeletterden? Deze regering heeft die digitale toegankelijkheid tot speerpunt van beleid gemaakt. Er zijn heel veel initiatieven om die toegankelijkheid te verbeteren, maar wij zijn vooral benieuwd naar uw ervaringen en uw ideeën om in de bestaande situatie verandering te brengen.

16.00 - 16.45 uur
zaterdag 26 oktober
Gele zaal
Joost de BeerJudith GuddeDagmar Vermeulen