Wiens woord is wet?

In by bajahoedt

In de rechtszaal en op straat werkt de wet door middel van taal. Politie, criminelen, rechters – en gewone mensen die in een juridische context zijn verwikkeld – hebben allemaal hun eigen typische manier van spreken. Dus wie is de expert? Wiens woord is recht? Sociolinguïst Peter L Patrick put uit 25 jaar ervaring in het beschrijven van taalgebruik en het geven van bewijs in Amerikaanse en Britse rechtbanken, met verhalen over moorden in het Jamaicaanse Creools, asielzoekers die hun reizen in vele talen vertellen – en wat de politie, de FBI en rechters (helemaal tot aan het Britse Hooggerechtshof) ervan vinden.

11.00 - 11.45 uur
vrijdag 25 oktober
Theater Zaal C
Engels
foto Peter Patrick
Peter Patrick